Bonusvän sökes

En kompis kommenterade en sak jag skrev på facebook idag. Detta gjorde att jag äntligen fick tummen ur och kompletterade min hemsida så att den nu kan anses vara komplett. Helt klar ska ju en levande webbsida aldrig bli.

Det som saknades på sidan var en kontaktannons. Jag är ju trots allt fortfarande singel!icon_biggrinMen låt mig redan nu säga att jag inte är på jakt efter “the one and only”, “miss right” eller drömmen om den perfekta partnern. Det jag söker är snarare något jag vill kalla en “bonusvän”.

Kort sagt är en bonusvän en vän där det fysiska umgänget är en bonus. Vad skiljer då en bonusvän från andra typer av relationer? Låt mig försöka reda ut begreppen genom att lista några olika typer av relationer och hur de förhåller sig i relation till en bonusvänrelation.

Flickvän/Pojkvän – Detta är nog det närmaste man kan komma en bonusvänrelation men med ett par avgörande skillnader. Att vara flickvän/pojkvän är i grunden en romantisk relation med en förväntan om och ett hopp om en framtida utveckling till något mer. En bonus- vänrelation är i grunden vänskap utan denna typ av förväntningar eller mer eller mindre uttalade krav om att bli något mer. I en flickvän/ pojkvän-relation finns dessutom en inbyggd spänningsfaktor som rör relationen med individer i omgivningen. Killen kan lätt bli svartsjuk om tjejen har andra killkompisar och tvärt om. Eftersom bonusvänner i grunden är vänner är risken för denna typ av relationskonflikter lägre.

Särbo – Denna typ av boende skulle till viss del kunna relateras till en bonusvänrelation men är ingen lysande alternativ beskrivning. Att vara särbo med någon är att ha tagit flickvän/pojkvän-relationen ett steg längre medans själva tanken med att vara bonusvänner är att båda ska ha full frihet och kontroll över privatlivet. Därför bor var och en för sig och man sover bara över hos varandra enstaka nätter när så passar bägge parter. Bådas behov av både närhet och enskildhet tillgodoses genom att man inte bor tillsammans och därmed riskerar komma varandra för nära.

KK – Vänner som har sex, är inte det vad det handlar om? Återigen så finns anknytningspunkter men i en KK-relation är det den fysiska relationen som står i centrum. I en bonusvänrelation är det vänskapen som står i centrum och det fysiska umgänget är en bonus. En KK träffar man för att ha fysiskt umgänge med. När två bonusvänner träffas finns inte kravet att det varje gång ska leda till att man har sex med varandra.

Hur får man då en bonusvänrelation att fungera? Först och främst handlar det om öppen kommunikation och om ömsesidigt förtroende. Precis som med alla andra typer av relationer är dessa grundpelare för bonusvänner, men då en bonusvänrelation är en öppen relation utan krav på tillhörighet är dessa pelare extra viktiga.

Ofta talas om Frihet under ansvar och det är precis vad en bonusvän- relation handlar om. Bägge parter har full handlingsfrihet men då grunden för varje vänskapsrelation är öppenhet och förtroende finns samtidigt ett ansvar gent emot varandra, att inte gå bakom ryggen eller föra bonusvännen bakom ljuset.

Då relationen är öppen finns inget generellt krav på trofasthet mellan bonusvänner. Detta är ytterligare en anledning till att vårda relationen genom att handla enligt principen för Frihet under ansvar. Huruvida den fysiska delen av relationen skall vara exklusiv eller ej är därmed upp till parterna att komma överens om. Personligen har jag en önskan om att en framtida bonusvän likt mig vill hålla den fysiska relationen exklusiv, framförallt med tanke på risken för smitta om man har flera samtida partners. Var gränsen för en sådan exklusivitet i så fall går är även det en fråga om ömsesidig respekt och något man måste komma överens om i en öppen dialog.

Så nu återstår bara frågan… var hittar man en bonusvän? wink

//CivXL

2 Responses to Bonusvän sökes

  1. […] snarare vänner som är villiga att ge mig det utrymme jag behöver… och något jag kallar en Bonusvän. I dagens stressade samhälle tycks detta dock vara en utopi, en ouppnåelig […]

  2. […] Vill du veta mer om vad jag söker…? Läs min blogg om Bonusvänner! […]

%d bloggare gillar detta: