Mötet på AF

Idag har jag varit på möte på Arbetsförmedlingen (AF) för att ge min bild av hur jag som deltagare upplever mitt deltagande i fas 3. Med på mötet var förutom 12 deltagare från olika anordnare i Göteborg även chefen för AF Marknadsområde 04 (stor Göteborg och Halland) Per Olsson och Verksamhetssamordnare för fas 3 i samma område Lennart Kurlberg.

Syftet med mötet var främst att cheferna ville stämma av med oss om hur vi tycker att de anordnare vi är ute hos sköter sitt uppdrag. Den enda frågan på dagordningen var således: Hur funkar det ute hos anordnarna? Utifrån denna frågeställning var det tänkt att vi skulle samtala om hur vi upplever vårt deltagande i fas 3… men ganska snabbt flyttades fokus från anordnarna till att snarare handla om fas 3 som åtgärd och alla dess fel och brister.

De flesta av deltagarna på mötet var ganska överens om att de tyckte anordnarna gjorde ett ok jobb utifrån uppdraget men i princip alla sade samtidigt att de kände deltagare som vantrivdes hos sin anordnare och många kände även till personer som bytt anordnare av den anledningen. Det nästan tragikomiska var ändå att det fanns en såpass tydlig enighet om att man själv trivdes rätt ok hos sin anordnare men att man samtidigt tyckte att upplägget och regelverket kring fas 3 var helt förkastligt.

Tydligt var även att det fanns en klar åldersskillnad inbyggd i kritiken. De som började närma sig pension var i regel mindre kritiska än de som är i min ålder och yngre (även om jag var en a de yngsta på mötet). De med endast några år kvar till pension såg fas 3 som en trygghet men önskade samtidigt att ersättningen var högre. Just frågan om ersättningsnivån var den som vi oftast återkom till men tyvärr hade inte cheferna så mycket att säga i ämnet eftersom de är tjänstemän och just frågan om ersättningsnivåer så starkt är knuten till partipolitik. De höll dock med om att det är problematiskt att vissa deltagare får ut mindre i ersättning än vad en anordnare får.

Argumentationen kring ersättningsnivån kretsade kring att vi faktiskt utför ett ”jobb” och därför bör få mer i ersättning när vi är i fas 3 än när man går utan sysselsättning. Detta för att vi har extra utgifter när vi är i åtgärd och för att vi förtjänar något extra för att vi utför ett ”arbete”.  Argument framfördes även om att det bör vara lika lön för lika arbete och inte som nu att man får olika mycket i ersättning beroende på hur mycket man tjänade innan. Det borde vara en enhetligt, högre ersättning, för alla. Men som jag skrev tidigare hänvisade cheferna hela tiden till att de var tjänstemän och att det är politikerna i Riksdagen som beslutar om ersättningsnivåer och regelverket kring fas 3.

Det som cheferna inom AF dock höll med om och även sa att generaldirektören för AF argumenterade för gent Regeringen var detta att det finns problem med att vissa rättigheter  inom Jobb och Utvecklingsgarantin (JOB) plockas bort när man går in i fas 3. Konkret handlar detta i första hand om rätt till jobbcoach, praktik, utbildning och starta eget bidrag. Cheferna höll med om att det gjorde det svårare för oss deltagare att komma ut i arbete eftersom vi inte har samma möjligheter i fas 3 som inom de tidigare faserna i JOB.

Nära kopplat till hur vi trivs ute hos anordnarna är frågan om det vi gör leder till att våra chanser att hitta jobb ökar. Här fanns det en viss splittring inom gruppen då vissa tyckte att de mådde bättre och därmed utstrålade en större självkänsla när de var på intervjuer. Andra, inkl mig själv, lyfte fram problematiken att de uppgifter vi utför inte innebär att vi blir mer attraktiva och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det faktum att jag skannar 2000 bilder gör mig inte mer attraktiv inom vare sig IT eller Personal och ökar inte mina chanser att få jobb. Cheferna erkände att det är svårt att hitta en bra matchning men öppnade samtidigt för att vi har möjlighet att själva söka reda på en egen anordnare (företag/organisation) som bättre matchar våra behov. Där är dock frågan om våra handläggare på AF verkligen är så flexibla som cheferna ville få det att framstå.

Just frågan om fas 3 ger oss ökade chanser till att få jobb känns som det centrala som allt annat kretsade kring. Sant att ersättningsnivån är viktig men vi var alla överens om att målet måste vara att vi ska komma ut i ett riktigt arbete. De flesta av oss var dock ganska överens om att så som fas 3 är utformat idag så skapar det fler problem än det löser och de enda som egentligen tjänar på fas 3 är anordnarna. Det riktigt tragiska här är att i princip ingen kände att de ville skylta med att de var i fas 3 när de skulle skicka in sin ansökan. I princip alla erkände att de drog till med en vit lögn och sa att de ”jobbade” hos den anordnare de hade. Detta om något belyser hur stigmatiserande hela fas 3 redan har blivit!

En fråga många undrade över är vad som händer efter 2 år inom fas 3. Här verkar det som om inte ens AF riktigt vet vad som gäller. Det enda som är klart är att det blir någon form av fortsättning med bibehållen ersättning. Om det finns möjlighet att stanna kvar hos samma anordnare eller ej är dock ännu inte känt trots att det är ganska många som inom kort varit inom fas 3 under 2 år. Här sa cheferna att de jobbar på att få fram info om vad som ska gälla men att de inte själva visste riktigt vad som skulle komma att gälla.

Mötet pågick under drygt 2 timmar och det jag skrivit om ovan kan sägas vara kärnan i det samtalet kretsade kring. Det är naturligtvis omöjligt för mig att få med varje nyans eller sidospår vi diskuterade men som avslutning vill jag ändå lyfta fram det som för mig var något helt nytt och som går tvärt emot allt jag hört tidigare. Detta är så sensationellt att det är något jag måste få bekräftat dubbelt upp innan jag  vågar tro på det:

Enligt Lennart Kurlberg skulle det gå att starta ett företag (skaffa en F-skattsedel) och ändå stå kvar inom fas 3 och få ut fullt aktivitetsstöd. När jag påpekade att jag inte trodde detta var möjligt hävdade Kurlberg att det var möjligt eftersom det är skillnad mellan att lyfta A-kassa och få Aktivitetsstöd.

Som sagt, detta går tvärt emot allt jag, och de jag talat med på MediaCopy nu i eftermiddag, fått höra tidigare. Men OM detta verkligen stämmer så öppnar det upp helt nya möjligheter både för mig privat och för vår projektgrupp (Projekt E-handel) inom fas 3 på MediaCopy.

För att säkerställa att det inte blivit något grovt missförstånd kommer jag i veckan kontakta Lennart Kurlberg och kräva att få detta skriftligen för att sedan dubbelkolla med Försäkringskassan och A-kassan så att man inte hamnar i skiten utan ersättning ifall inte vi får projekten att lyfta. Jag återkommer med mer info om detta när jag fått mer klarhet i vad Kurlberg verkligen menar.

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att det var ett intressant möte men att det kändes som om det var fel personer vi talade med. För att få till stånd en verklig förändring av fas 3 måste partierna i Regeringen få upp ögonen för vilka konsekvenser nuvarande regelverk får. Det är dem man skulle behöva få chansen att möta. Det skulle vara oerhört intressant att höra Stadsministern bemöta all den kritik mot fas 3 som cheferna på AF idag fick utstå.

Till sist vill jag ändå ge en eloge till Per och Lennart för att de avsatte tid och bjöd in till detta möte. Det visar på att det trots allt finns ett genuint intresse från chefernas sida av att  vilja bilda sig en egen uppfattning om hur vi  deltagare upplever vår situation inom fas 3. Jag kan bara  hoppas och önska att detta möte verkligen givit något och leder till en positiv förändring på sikt.

//CivXL

3 Responses to Mötet på AF

 1. David skriver:

  Skitbra skriven redogörelse!
  Arbetsmarknadsdepartenentet borde du nu kontakta och redogöra för hur det ligger till. Kontaktuppgifter här:
  http://regeringen.se/sb/d/8270

 2. civxl skriver:

  Tack för feedbacken,
  Inför mötet publicerade jag mina egna funderingar här på bloggen och i samband med det skickade jag ett lästips till Arbetsmarknadsministern och Stadsministern. Har dock ännu inte fått något svar.

  Du kan läsa mitt tidigare inlägg i ämnet här:

  https://civxl.wordpress.com/2011/01/16/tankar-om-fas-3/

  //CivXL

 3. Lutis skriver:

  Apropå att skaffa egen anordnare och hur handläggarna på AF reagerar för detta. Min handläggare log med hela ansiktet när jag i somras presenterade min idé och min anordnare, därefter så gick det undan och jag kunde börja med detta projekt ganska omgående. Samma sak skedde när vi presenterade en idé för min fru och nu idagarna blir även det klart, förhoppningsvis. JA vi har samma handläggare. Så det finns åtminstone handläggare som är tacksamma för att det finns deltagare som tänker till själva och avlastar dem lite.

%d bloggare gillar detta: