Bisysslor

Fick idag ett första svar från Lennart Kurlberg på Arbetsförmedlingen (AF) angående möjligheten att starta egen inom ramen för fas 3. Det var på ett möte med AF’s områdeschef och Kurlberg som jag fick indikationer om att det skulle vara möjligt att starta eget och sköta företaget på kvällar och helger samtidigt som man är kvar inom fas 3 under dagtid. Nu har jag som sagt fått ett första svar på de frågor jag ställt till Kurlberg i samband med detta.

NOTERA: Frågan rör huruvida det är tillåtet att starta och driva ett företag på fritiden samtidigt som man på heltid (100%, 40 tim/vecka) deltar i en anvisad aktivitet inom ramen för fas 3 utan att detta påverkar nivån på den ersättning man får som ”lön” för det ”arbete” man utför i den sysselsättning man är anvisad till. Det handlar med andra ord inte om att lyfta bidrag och snylta på staten utan om att göra rätt för sig till 100% och utöver det, på fritiden, driva ett företag som bisyssla.

Då svaret från Lennart Kurlberg dröjde har jag på egen hand kontaktat Försäkringskassan och min A-kassa (Unionen) för att höra hur de ställer sig till att starta upp ett företag på fritiden och samtidigt få bibehållet Aktivitetsstöd inom ramen för deltagande i en aktivitet inom Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas. Från bägge dessa instanser har jag fått grönt ljus att starta eget förutsatt att jag sköter företaget på kvällar och helger.

Vare sig Försäkringskassan eller A-kassan såg några problem relaterat till om jag har F-skattsedel eller ej. Det är i sammanhanget helt irrelevant för dem. Försäkringskassan bryr sig endast om att jag är närvarande i den aktivitet jag är anvisad till och skickar in mina närvarorapporter. A-kassan ställer inte ens frågan om jag har företag i samband med att de skickar uppgifter om min ersättningsnivå till Försäkringskassan. Allt de kräver är att jag redovisar när jag arbetet så att de kan påföra den förhöjda A-kasseavgiften vid arbete. Det är först när jag uppfyller ett nytt arbetsvillkor som frågan om eget företag blir aktuell för A-kassan.

Till syden och sist är allt avhängigt hur Arbetsförmedlingen tolkar regelverket kring bisysslor, men här finner jag att det inte borde finnas några som helst hinder eftersom jag är aktiv på heltid i en aktivitet inom ramen för Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas och står till arbetsmarknadens förfogande på 100% dagtid. Vad jag pysslar med på min fritid borde vara helt irrelevant. Det är här Lennart Kurlbergs svar kommer in i bilden;

Har försökt bringa lite klarhet i vad som gäller för deltagare i fas 3 som vill starta eget och som en del i detta vill ansöka om F-skattsedel.
Idagsläget går det inte att få något tydligt besked då frågan håller på att utredas.
När det gäller deltagande i Jobb och Utvecklingsgarantin och arbete så har vi hittills sagt att om den sökande har tillfälligt arbete på t.ex. kvällar eller helger så är det OK.
Det har också varit möjligt att registrera ett företag och på så sätt påbörja en väg till egen försörjning.

Hmm… å ena sidan säger Kurlberg att han inte kan ge något klart besked, å andra sidan säger han att det har ”varit möjligt att registrera ett företag”… Vet inte hur jag ska tolka detta svar!

Eftersom jag är ekonomiskt beroende av ersättningen från Försäkringskassan och inte  har råd att riskera mista min ersättning eller ens få sänkt ersättningsnivå är det av största vikt att den information jag baserar mina beslut på är tydlig och korrekt. Utifrån detta kan jag inte tolka Kurlbergs svar på annat sätt än att det i dagsläget inte är säkert att det går och att jag därför måste avstå från att i detta läget starta eget.

Fruktansvärt frustrerande särskilt som jag har potentiella kunder som efterfrågar mina tjänster. Kunder som jag idag är tvungen att säga nej till på grund av osäkerheten kring regelverket och som jag därför riskerar att förlora.

Den 7 mars kommer jag att träffa Kurlberg igen då han besöker MediaCopy. Jag hoppas kunna få klarare besked om vad som gäller i samband med detta möte. Tills dess är det bara att ligga lågt och fortsätta mina förberedelser för att starta eget.

//CivXL

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: