Imam ok men ej praktikant

Nu kommer jag sticka ut hakan lite extra… för jag fattar inte vad Svenska Kyrkan håller på med!

Sofia församling i Stockholm har anställt en Imam för att visa på tolerans… samtidigt har en präst fått en skriftlig erinran för att ha låtit en prästpraktikant läsa instiftelseorden till nattvarden.

Ni läste rätt!

I Aftonbladet skriver bl.a. Kyrkoherden i Sofia församling om varför man anställt en muslimsk präst: ”Beslutet är en naturlig konsekvens av Svenska kyrkans vilja till religionsdialog. Många ungdomar känner sig vilsna, inte minst i sin religiösa identitet, och därför behövs fler möjligheter för möten, samtal och reflektion.”

Hallå! Visst är dialog och öppenhet bra… men inte 17 ska Svenska Kyrkan anställa muslimska präster! Här har något slagit slint i hjärnan på de som beslutat om detta.

Samtidigt som en församling anställer en muslimsk präst för att möta ungdomars nyfikenhet på religion så blir en präst i en annan församling varnad för att ha låtit en präststuderande  praktikant läsa högt ur Bibeln… snacka om bakvända världen! Man kan ju tro att vi är tillbaka på medeltiden när Katolska kyrkan hade monopol på Bibeln.

Enligt Aftonbladet (TT) så har en präst i Karlstad fått en skriftlig varning för att ha låtit en praktikant som studerar till präst läsa instiftelseorden för nattvarden i kyrkan. Enligt Domkapitlet får endast fullt utbildade präster göra detta.

Kan någon förklara för mig hur detta går ihop?

Det borde vara en självklar del i utbildningen till präst att få lära sig ALLA delar av ämbetet i samband med utbildningen… samtidigt borde det vara en självklarhet att ALLA som anställs av Svenska Kyrkan skall vara medlemmar i kyrkan och dela dess tro. Inte konstigt att folk tappar förtroende för kyrkan. Man blir ju mörkrädd!

//CivXL

Annonser

2 Responses to Imam ok men ej praktikant

  1. Helene Egnell skriver:

    Jag förklarar gärna. Imamen är inte anställd för att predika i Sofia församling, utan för att arbta i ett mångfaldsprojekt på Fryshuset, där Sofia församling är med. Det är en temporär lösning i väntan på att finansieringen av projektet är klar. Det hade varit bättre med en formell annan lösning, men det är tråkigt att debatten kring anställningsformen har överskuggat det goda i detta projekt. Att finnas med och hjälpa ungdomar att samtala om existentiella frågor så att de inte fastnar i extremism och negativa religiösa identiteter är ett uppdrag för fred och försoning som är en viktig uppgift för kyrkan – och i den måste vi samarbeta med andra för att vara trovärdiga.

    • civxl skriver:

      Det du skriver låter bra men faktum kring det obegripliga kvarstår. Å ena sidan visar kyrkan på central nivå tecken på extremism och starka negativa religiösa inslag mot en av sina egna präster. Å andra sidan flirtar andra delar av kyrkan med företrädare för en annan religion genom att ge en av deras präster en plattform för att de facto predika sitt evangelium till unga. Märk väl ej i kyrkbyggnaden… men väl där unga människor möts. Jag vidhåller därför min åsikt att detta ytterligare urvattnar förtroendet för Svenska Kyrkan, framförallt bland dess egna medlemmar.

%d bloggare gillar detta: