Tankar i julnatten

25/12/2010

Klockan tickar på och snart är ännu en julafton förbi. För mig har dagen dock varit som i princip vilken annan ledig dag som helst. Det blev en sväng ut för att handla lite och sedan har jag pysslat med mina hobbys resten av dagen; Recenserat lite kort för CivXL.net samt redigerat och tittat på några program jag spelat in från TV. Men det är ju trots allt julafton så lite har ju tankarna uppehållit sig kring detta fenomen.

I år bestämde jag mig ganska tidigt för att inte fira jul. Det finns flera anledningar varför men det har jag ju redan berört i tidigare bloggar så det ska jag inte gå in närmare på nu. Istället har jag tänkt dela några tankar kring det här med traditioner och vårt samhälles utveckling i allmänhet.

Wikipedia finns en enkel definition av vad som utgör ett Samhälle:

Samhälle (sociologi), grupp av individer som lever förenade av ett nätverk av sociala relationer, och som är mer eller mindre avskilt från andra samhällen.

Ett samhälle är m.a.o. uppbyggt av sociala relationer. Det är även avgränsat mot omvärlden genom att vara avskilt från andra samhällen (eller andra nätverk av sociala relationer). Vad är då sociala relationer?

En social relation… …är inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer.

En social relation är m.a.o ett utbyte mellan två eller fler individer.

Detta innebär att ett samhälles grundpelare utgörs av utbytet mellan individer och grupper av individer. Om inte detta utbyte är balanserat och fungerar så riskerar samhället att brytas sönder och kollapsa.

Våra traditioner är ett bra exempel på utbyten som sker mellan grupper av individer och som även avgränsar mot de som inte deltar i eller delar de grundläggande normer som finns kopplade till aktuell tradition. Bryter man mot traditionen, bryter man mot normen och ses som ett hot mot samhället eftersom man inte deltar i det utbyte som utgör själva grunden för den sociala gemenskapen. Det är även denna princip som våra lagar bygger på. Lagen utgör övergripande spelregler för utbytet och definierar vad som är accepterat och tillåtet i samhället.

Nu kanske det inte är något stort samhällsproblem att jag som individ väljer att avstå från traditionen att fira jul. Det stora problemet i dagens samhälle är snarare att hela grunden för utbytet mellan individer är hotat av yttre påverkan från globala aktörer som mer eller mindre medvetet skapar obalans i systemet.

Grunden för vårt samhälle är som sagt sociala relationer, det utbyte som sker mellan individer och grupper av individer. Om detta utbyte sker osolidariskt, för egen vinning, uppstår lätt en obalans i utbytet. Om den ena individen står i beroendeställning till den andra ökar risken för obalans ytterligare.  Om den ena parten dessutom väljer att inte följa de normer för utbytet som man kommit överens om är relationen med all säkerhet dömd att misslyckas, brytas sönder och kollapsa.

Låt mig kort ta några konkreta exempel där det är uppenbart att utbytet inte fungerar i samhället idag: Nio av tio bussar underkända, Chef får gå efter muthärva och nu senast Falsk bomb stoppade tunnelbanan. Avtalad servicenivå följs inte vilket medför att livsfarliga bussar och andra fordon rullar på våra vägar. Personer på ledande befattningar sätter sin egen vinning framför samhällets bästa. Utanförskap och desperation skapar grund för anarki och destruktivt beteende där respekten för både liv och egendom ignoreras.

Enligt den kristna traditionen firas julen till minne av Jesu födelse. Konungarnas konung kom till världen i ett stall. Född in i en enkel familj med knappa resurser. I ett samhälle ockuperat av dåtidens enda stormakt tvingades han i landsflykt och kunde inte återvända förrän regenten som ville ta hans liv själv dött. Men hur många i Sverige idag känner ens till dessa traditioner?

Hur många känner till Jesu ord om solidaritet och osjälviskhet? Hur många bryr sig om att ens försöka efterleva dessa? Att sätta andra före sig själv, att ge utan tanke på egen vinning, att följa den gyllene regeln. Idag gäller snarare det motsatta; Att själv är bäste dräng, att göra egen karriär även om det sker på andras bekostnad. Finns det överhuvud taget någon idag som förstår och följer den gyllene regeln?

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Matt 7:12-14)

Ingen gillar att bli lurad… ändå far de flesta med osanning för att rädda sitt eget skin. Alla vill ha… men få är villiga sänka sin levnadsstandard för att andra ska få det bättre. Det är lätt att ge av sitt överflöd… men om sanningen ska fram vill man nog helst behålla allt för sig själv! Ändå säger många att det är saligare att ge än att få…

Till syden och sist är högtider likt Jul och Påsk ganska meningslösa om inte det dessa högtider står som symbol för får genomsyra våra liv i vardagen året om. Visst är det lätt att vara generös med julklappar till de närmaste när man vet att man själv får klappar tillbaka. Och visst kan man skänka en slant till välgörenhet för att stilla sitt samvete. Men det samhället behöver för att återfå balansen och undvika kollaps är radikala förändringar i de mönster som genomsyrar utbytet i de sociala relationer som utgör grunden för vårt samhälle.

Här är jag dock en stor pessimist och har i princip tappat tron på samhällets överlevnad. Jag har en fortsatt tro på gud, men har helt tappat tron på organiserad religion i alla dess former. Så länge människan sätter sig själv i centrum och gör sig till guds ställföreträdare på jorden kommer spänningarna i samhället öka och i takt med att det globala ekonomiska experimentet växer rycker katastrofen allt närmare.

Nu har julafton blivit juldag och det är hög tid för mig att avsluta detta långa blogginlägg. Jag vill göra det med att skicka med en låt som tankeställare. Satt torsdags kväll och gick igenom gamla jullåtar från tiden när jag sände närradio i Göteborg. Hittade en låt från 1993 av gruppen 4Him som än idag väcker en hel del funderingar.

Mark Harris är en av medlemmarna i gruppen 4Him som gjorde låten 1993.

Med detta önskar jag er alla en god fortsättning,

//CivXL

Annonser

%d bloggare gillar detta: