Basinkomst

08/03/2017

Idag blir det ett kort inlägg. Vill bara tipsa om en video från TEDx Haarlem 2015. Jo, jag har stavat rätt. Haarlem ligger i Nederländerna =)

https://www.youtube.com/watch?v=A2aBKnr3Ep4

Det som är intressant med denna video är att talaren även berör problematiken kring risken för inflation om alla helt plötsligt får en massa extra pengar i plånboken. Även om jag är övertygad om att någon form av basinkomst eller medborgarlön är vägen framåt så är det inte helt lätt att införa och kommer ta många år att förverkliga.

//CivXL


En Visionärs Budgetalternativ

20/09/2011

Ett Radikalt Annorlunda Samhällsbygge
Såhär i budgettider skulle jag vilja dela några tankar kring ämnet i stort. Som de flesta av er vet så är jag långtidsarbetslös, deltidssjukskriven och placerad i en samhällsnyttig sysselsättning inom ramen för Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas (Fas 3). Mina chanser att någonsin igen lyckas få tag i ett riktigt jobb är i det närmaste obefintlig inom ramen för nuvarande system på arbetsmarknaden. Jag är en politiskt och religiöst obunden debattör. Det är i ljuset av denna bakgrund som följande visionära samhällsvision skall ses.

Medborgarlön
Grunden för min vision är införandet av en medborgarlön som utgår till samtliga medborgare från den dagen de fyller 16 år och livet ut. Den exakta nivån på denna medborgarlön blir ett ämne för nationalekonomer att räkna fram men själva tanken är att nivån skall vara tillräckligt hög för att kunna leva på som ensamstående i en storstad. Målet med medborgarlönen är att kunna avskaffa pensioner, socialbidrag, studielån, sjukersättning etc. för att på så sätt spara in på både resurser och onödigt lidande.

Sex Timmars Arbetsdag
Normen för normalarbetstiden skall samtidigt sänkas till sex timmars arbetsdag för att på så sätt fördela de arbetstillfällen som finns inom landet bättre och samtidigt frigöra tid till familj och fritidsintressen. En sänkning av arbetstiden skulle dessutom ge friskare medarbetare som orkar arbeta mer fokuserat de timmar de är på jobbet. Eftersom hela lönesystemet måste göras om från grunden i samband med införandet av medborgarlön bör det finnas utrymme till att nå sex timmars arbetstid utan sänkt grundlön.

Lagstadgad Minimilön
Som grund för nivån på medborgarlönen skall finnas en lagstadgad minimilön. Denna skulle kunna vara baserad på en procentandel av Prisbasbeloppet. På så sätt skulle detta belopp automatiskt räknas upp i takt med inflationen och därmed hållas värdebeständigt över tid. För år 2012 är prisbasbeloppet satt till 44’000 kr.

Om vi skapar ett räkneexempel för att illustrera hur jag resonerar skulle relationen mellan en medborgarlön och lagstadgad minimilön kunna se ut på följande sätt:

Utgångspunkt: Aktuellt prisbasbelopp = 44’000 kr / månad.

Lagstadgad minimilön vid heltid: 40% av prisbasbeloppet = 17’600 kr / månad.

Medborgarlön: 80% av minimilönen = 14’080 kr / månad.

Detta skulle resultera i att en arbetare som jobbar heltid (30 tim/vecka) vid 30% schablonskatt skulle få ut minst 12’300 kr efter skatt.

En personen som går öppet arbetslös, studerar, är sjukskriven eller pensionär, och ej har annan kompletterande försäkring, skulle få en medborgarlön på 9’856 kr efter skatt, vid en schablonskatt på 30%.

Personer som går arbetslösa men som valt att delta i en samhällsnyttig arbetsmarknadsåtgärd skulle enligt min vision belönas med ytterligare 10% i ersättning. D.v.s:

Arbetssökande i samhällsnyttig åtgärd: 90% av minimilönen = 15840 kr / månad.

Vid 30 % schablonskatt skulle dessa individer få ut 11’088 kr / månad efter skatt.

Myndigheten för medborgarlön
En ny central myndighet skulle ersätta dagens hopkok av olika myndigheter som utgör grunden i dagens trygghetssystem. Målet är att varje individ endast skall behöva ha kontakt med en myndighet när det gäller ekonomisk ersättning oavsett om det gäller arbetslöshet, pension, sjukdom eller studier.

Förutom att förenkla handläggningen för individen skulle detta system även minimera risken för bidragsfusk samt frigöra stora administrativa resurser. De kostnadsbesparingar denna samordning ger skulle dessutom kunna ge utrymme för omfördelning av befintliga samhällsresurser och tydliggöra skillnaden mellan t.ex. ett ekonomiskt och socialt stöd.

Idag är risken stor att falla mellan stolarna och hamna utanför de ekonomiska trygghetssystemen. Genom att individen alltid är garanterad en medborgarlön undanröjer man många av de stressfaktorer och orosmoment som kommer av ekonomisk otrygghet. Samtidigt kan mer resurser läggas på att lösa individens underliggande problembild.

Avslutande kommentarer
Det är naturligtvis omöjligt att i ett enkelt blogginlägg få med alla aspekter av en såpass här omfattande och radikal samhällsvision. Målet har snarare varit att väcka tanken och visa på de möjligheter som finns om vi vågar lyfta blicken och se bortom dagens föråldrade trygghetssystem.

Jag är som sagt religiöst och politiskt obunden. Jag är varken höger eller vänster… jag är en pragmatisk människa som ser ett problem och söker hitta en kreativ lösning oberoende av ideologiska, politiska eller religiösa inlåsningar.

Det samhällsbygge vi har idag kommer inte att överleva den turbulens vi idag ser på arbetsmarknaden och inom det ekonomiska området. Visionen om en medborgarlön kan vara en pusselbit i det gigantiska pussel som måste till för att lösa de globala socioekonomiska utmaningar vi idag möter.

//CivXL

Läs mer om budgeten på GP, Aftonbladet och DN


%d bloggare gillar detta: