Satsa på Riktiga Jobb Istället!

17/09/2012

Läste precis en artikel i GP som gjorde mig både arg och ledsen…

Fler praktikplatser nästa år
Regeringen vill satsa totalt 2,1 miljarder kronor extra under den kommande fyraårsperioden i ett paket som ska motverka långtidsarbetslöshet.

Fel Fel Fel!!! Praktikplatser och särskilt anställningsstöd motverkar inte långtidsarbetslöshet – TVÄRT OM !!! Praktikplatser tränger undan riktiga jobb och särskilt anställningsstöd ger inget nytt arbetsvillkor till A-Kassan… Jag vet av erfarenhet hur vansinnigt illa hela systemet fungerar. Rundgången mellan praktikplatser och särskilda bidragslösningar är snarare en motorväg rakt in i ett cementerat utanförskap kallat ”Sysselsättningsfasen”!

Nej! Lägg pengarna på att skapa riktiga jobb istället!!!

//CivXL


Terapeutisk ventilering

21/03/2011

Har  fått lite reaktioner på bloggen jag skrev igår så jag känner att jag behöver lägga ut texten om varför jag skriver som jag gör. Jag mår efter omständigheterna rätt ok, blir bara så frustrerad emellanåt och då blir bloggandet en typ av ”terapeutisk ventilering” där jag skriver av mig och på så sätt får utlopp för mina känslor.

Som ni vet som regelbundet återkommer till denna blogg så sitter jag fast i Arbetsförmedlingens (AF) Jobb och Utvecklingsgaranti (JUG) och har stått till arbetsmarknadens förfogande utan att ha lyckats få tag i ett varaktigt jobb såpass länge nu att jag hamnat i JUG tredje fas (Fas 3). Detta medför att jag numera på heltid är sysselsatt i en aktivitet ute på ett företag som heter MediaCopy. Jag får dock ingen riktig lön utan har samma ersättning som tidigare, dvs A-kassa (65% nivån).

Det faktum att jag nu ”jobbar” heltid men endast får ut 65% av min tidigare lön innebär i praktiken att jag går back så gott som varje månad och då jag inte har någon buffert att ta av så blir det till att kapa kostnader och låna pengar av närstående för att klara oförutsedda utgifter.

Att jag dessutom har dragit på mig en rad ”välfärdssjukdomar” gör inte saken lättare. För trots att samtliga kontakter jag har med sjukvården och AF påpekar att det bästa för mig vore om jag kunde få tag i ett riktigt jobb med en riktig lön… så kvarstår faktum att det primära för varje arbetsgivare är att minimera riskerna i samband med att ha anställda. Jag utgör därför de facto en allt för stor risk för att en seriös arbetsgivare ens skulle komma på tanken att välja mig i en öppen rekrytering.

Allt detta sammantaget gör att jag insett att den enda chansen för mig att kunna ta mig in på arbetsmarknaden igen är att, på något sätt, skapa min egen anställning för att på så sätt få en chans att visa vad jag går för och klarar av. Det är dock här frustrationen över den verklighet jag lever i gång på gång slår undan fötterna på mig.

Dels saknar jag de ekonomiska resurser som krävs för att överhuvud taget bilda ett AB och även om jag hade haft 50’000 att sätta in i ett bolag så har jag i Fas 3 inte ens rätt till starta eget stöd. Detta innebär att jag från dag ett skulle vara tvungen att kunna leva på min verksamhet. Något som är helt ohållbart!

Dels så är jag upplåst på heltid i en så gott som meningslös sysselsättning och även om jag fått möjlighet att göra en del förstudier inom ramen för detta så innebär det ständiga avvägningar och störmoment.  I praktiken måste jag lägga all energi jag har kvar på kvällar och helg för att förverkliga mina mål, något som än mer spär på känslan av  tillkortakommande och hopplöshet.

Den möjlighet som ändå öppnat sig är det jag bloggat om tidigare som kallas Egenanställning men för att komma till skott med detta måste jag först och främst få fram allt material som behövs och få alla papper i ordning så jag inte skjuter mig själv i foten eller än värre. Men, än en gång, som jag skrivit om ovan så är det därför grymt frustrerande att inte kunna fokusera på detta på heltid. Tillsammans med allt annat i mitt liv som jag måste jobba på så blir allt ofta helt enkelt bara för mycket på en gång.

Det är här mitt bloggande kommer in i bilden. Dels så funkar bloggen som en ventil där jag får skriva av mig min frustration. Dels funkar den som en dagbok där jag dokumenterar vad jag går igenom för att det förhoppningsvis, å ena sidan skall skapa en förståelse för vad det är jag går igenom och, å andra sidan kanske kan göra att andra i en liknande situation känner igen sig och blir inspirerade att kämpa vidare.

Faktum är att jag lever på gränsen till existensminimum, jag har en rad välfärdssjukdomar och ”problem” som tar oerhört mycket energi. Till detta kommer att jag upplever att jag sitter fast i en så gott som meningslös sysselsättning och regelverket jag tvingas leva inom sätter hela tiden käppar i hjulen.

I denna situation kämpar  jag vidare för att ta mig ur eländet och åter bli självförsörjande. Jag längtar till den dagen då jag åter kan leva på en riktig lön och bidra till samhället istället för att som nu leva på bidrag och nära anhörigas välvilja.

Jag mår som sagt rätt ok efter omständigheterna… men jag behöver denna blogg  för mitt välmående och min ”terapeutiska ventilering”…

//CivXL


Bisysslor

17/02/2011

Fick idag ett första svar från Lennart Kurlberg på Arbetsförmedlingen (AF) angående möjligheten att starta egen inom ramen för fas 3. Det var på ett möte med AF’s områdeschef och Kurlberg som jag fick indikationer om att det skulle vara möjligt att starta eget och sköta företaget på kvällar och helger samtidigt som man är kvar inom fas 3 under dagtid. Nu har jag som sagt fått ett första svar på de frågor jag ställt till Kurlberg i samband med detta.

NOTERA: Frågan rör huruvida det är tillåtet att starta och driva ett företag på fritiden samtidigt som man på heltid (100%, 40 tim/vecka) deltar i en anvisad aktivitet inom ramen för fas 3 utan att detta påverkar nivån på den ersättning man får som ”lön” för det ”arbete” man utför i den sysselsättning man är anvisad till. Det handlar med andra ord inte om att lyfta bidrag och snylta på staten utan om att göra rätt för sig till 100% och utöver det, på fritiden, driva ett företag som bisyssla.

Då svaret från Lennart Kurlberg dröjde har jag på egen hand kontaktat Försäkringskassan och min A-kassa (Unionen) för att höra hur de ställer sig till att starta upp ett företag på fritiden och samtidigt få bibehållet Aktivitetsstöd inom ramen för deltagande i en aktivitet inom Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas. Från bägge dessa instanser har jag fått grönt ljus att starta eget förutsatt att jag sköter företaget på kvällar och helger.

Vare sig Försäkringskassan eller A-kassan såg några problem relaterat till om jag har F-skattsedel eller ej. Det är i sammanhanget helt irrelevant för dem. Försäkringskassan bryr sig endast om att jag är närvarande i den aktivitet jag är anvisad till och skickar in mina närvarorapporter. A-kassan ställer inte ens frågan om jag har företag i samband med att de skickar uppgifter om min ersättningsnivå till Försäkringskassan. Allt de kräver är att jag redovisar när jag arbetet så att de kan påföra den förhöjda A-kasseavgiften vid arbete. Det är först när jag uppfyller ett nytt arbetsvillkor som frågan om eget företag blir aktuell för A-kassan.

Till syden och sist är allt avhängigt hur Arbetsförmedlingen tolkar regelverket kring bisysslor, men här finner jag att det inte borde finnas några som helst hinder eftersom jag är aktiv på heltid i en aktivitet inom ramen för Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas och står till arbetsmarknadens förfogande på 100% dagtid. Vad jag pysslar med på min fritid borde vara helt irrelevant. Det är här Lennart Kurlbergs svar kommer in i bilden;

Har försökt bringa lite klarhet i vad som gäller för deltagare i fas 3 som vill starta eget och som en del i detta vill ansöka om F-skattsedel.
Idagsläget går det inte att få något tydligt besked då frågan håller på att utredas.
När det gäller deltagande i Jobb och Utvecklingsgarantin och arbete så har vi hittills sagt att om den sökande har tillfälligt arbete på t.ex. kvällar eller helger så är det OK.
Det har också varit möjligt att registrera ett företag och på så sätt påbörja en väg till egen försörjning.

Hmm… å ena sidan säger Kurlberg att han inte kan ge något klart besked, å andra sidan säger han att det har ”varit möjligt att registrera ett företag”… Vet inte hur jag ska tolka detta svar!

Eftersom jag är ekonomiskt beroende av ersättningen från Försäkringskassan och inte  har råd att riskera mista min ersättning eller ens få sänkt ersättningsnivå är det av största vikt att den information jag baserar mina beslut på är tydlig och korrekt. Utifrån detta kan jag inte tolka Kurlbergs svar på annat sätt än att det i dagsläget inte är säkert att det går och att jag därför måste avstå från att i detta läget starta eget.

Fruktansvärt frustrerande särskilt som jag har potentiella kunder som efterfrågar mina tjänster. Kunder som jag idag är tvungen att säga nej till på grund av osäkerheten kring regelverket och som jag därför riskerar att förlora.

Den 7 mars kommer jag att träffa Kurlberg igen då han besöker MediaCopy. Jag hoppas kunna få klarare besked om vad som gäller i samband med detta möte. Tills dess är det bara att ligga lågt och fortsätta mina förberedelser för att starta eget.

//CivXL


%d bloggare gillar detta: